ARHIKORD

arhitektonsko projektiranje i nadzor, Adresa: Arhikord d.o.o., Zeleni trg 3, 10000 Zagreb, Croatia

Tel. 01 6199 177, Fax 01 6199 269, E-mail: arhikord@gmail.com, www.arhikord.hr

Arhikord Ltd. for architectural design and construction survey

Naslovna1

Naslovna2

           
               

GRACANSKA

Stambena zgrada sa dva stana, Gračanska cesta 115a, Zagreb

Arhitekti: Igor Vrbanek, suradnik: Jagoda Leinert, maketa: Marko Ambroš i Hrvoje Bačura

Izvedba 2005-2017.

Two flat house, Gračanska 115a, Zagreb

Svi prozori su u loggiama koje su usmjerene prema slobodnim pogledima između susjednih kuća.