ARHIKORD

arhitektonsko projektiranje i nadzor, Adresa: Arhikord d.o.o., Zeleni trg 3, 10000 Zagreb, Croatia

Tel. 01 6199 177, Fax 01 6199 269, E-mail: arhikord@gmail.com, www.arhikord.hr

Arhikord Ltd. for architectural design and construction survey

Naslovna1

Naslovna2

           
               

VUKOVARSKA 220

Uređenje dvorane i recepcije, Hrvatske vode, Vukovarska 220, Zagreb

Nadzor i novelacija projekta: Igor Vrbanek, Jagoda Leinert

(Idejni i glavni projekt: Predrag i Bruno Rechner, Rechner d.o.o.)

Izvedba 2016-2017.

Conference hall and reception reconstruction, Croatian Water (management), Vukovarska 220, Zagreb